Hälsokontraktet

Den mest lönsamma investeringen för en organisation

Att på rätt sätt investera i sina medarbetare för att sänka sjukskrivningar, sänka personalomsättningen, höja lönsamheten och skapa en attraktiv arbetsplats för framtiden är det som ingår när man knyter sig till Hälsokontraktet.

Friskvårdsexperten Sophie Resare har i samarbete med Neovess Utbildning skapat ett upplägg som äntligen tar ett helhetsgrepp om hur man arbetar med den psykosociala arbetsmiljön.

Kompetensutveckling – OSA-plan - Utbildning

Du som ansvarig för arbetsmiljön på din arbetsplats behöver en OSA-plan, OSA – Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, med konkreta mål. Det är inte vi som säger det utan arbetsmiljöverket. Genom att signera ett Hälsokontrakt med oss tar vi på oss ansvaret för denna handlingsplan med tillhörande kompetensutveckling på området, både för beslutsfattare och medarbetare. Fördelen med att få en struktur på detta är att det i slutändan gynnar både alla anställda samt ekonomin i företaget.

Som första steg i kompetensutvecklingen svarar vi på följande frågor:

Var börjar man?

Hur kommer man fram till rätt åtgärder?

Hur lång tid tar detta?

Hur mycket kostar det?

Sophie Resare - en entreprenör i själ och hjärta som under drygt 15 år drivit både egna och andras verksamheter med fokus på självledarskap. Nyfiken på och intresserad av varför vi människor gör som vi gör och hur vi kan nå en livsstil för vårt bästa jag.

Sophie Resare producerar podcasten Epic Lifestyle podden på Acast och Spotify.

Mikael Andersson, med lång erfarenhet av att själv prestera under press som klassisk musiker, har närmare 10 års erfarenhet av att utbilda människor i att hantera och prestera under press. Han Brinner för att utveckla kommunikationen, talet, inåt och utåt i företag och organisationer.

Mikael Anderson har skrivit boken Våga föra din talan

Kontakta oss