Effektiv search - talangrekrytering

Kursen Effektiv Search - talangrekrytering ger dig kompetenser och den stabila grunden för att utveckla rekryteringsprocessen samt verktygen för att finna och attrahera rätt kompetens till er organisation.

Kursinnehåll:

Steg 1 - Processen

 • Rekryteringsprocessen
 • Search VS annonsrekrytering
 • Searchprocessen

Steg 2 - Kandidatframtagning

 • Kravprofil
 • Kandidatframtagning
 • Urval

Steg 3 – Linkedin recruiter

 • Boolesk sökning
 • Metoder för kandidatframtagning:
 • People also viewed
 • Similar profiles
 • Riktade sökningar mot utvalda företag
 • Skapa projekt
 • Kandidatkommunikation via Inmails i Recruiter

Steg 4 – Urval och analys

 • Kompetensbaserade intervjuer
 • Referenstagning
 • Testmetodik
 • Kandidatupplevelse
 • Analys
 • Branding

Kurslängd:
3 dagar (2+1)

Pris:

18 995 kronor

Målgrupp:

För dig som är verksam inom HR och arbetar med kompetensförsörjning och är delaktig i din organisations nyrekryteringar. Eller är du i starten på din nya karriär inom rekryteringsbranschen? Kursen Effektiv Search – talangrekrytering ger dig de grundkompetenser du behöver.

Vill du anmäla dig till denna kurs, har du några frågor eller bara är nyfiken på vad vi kan erbjuda just dig, tveka inte att kontakta oss via den röda kontaktrutan.

Tillbaka till Kurser och Utbildningar